Земля моя годувальниця

1 лютого 2012 року

5(631)

Породи свиней в Україні

В Україні наразі розводять в основному 11 порід свиней вітчизняної та зарубіжної селекції. Найбільш численною і поширеною є велика біла порода, питома вага котрої, стосовно інших генотипів становить 74,9%. Друга за чисельністю порода — ландрас (12,8%), третя — українська м’ясна (3,7%). Ці три породи разом становлять 91,4% загального поголів’я свиней у нашій країні, а на всі інші припадає 8,6%. За типом будови тіла і продуктивністю свині розподіляються на такі породи: м’ясо-сальну (універсальну) — велика біла та українська степова біла; сальну — українська степова ряба, миргородська і велика чорна; м’ясну — полтавська м’ясна, українська м’ясна, червона білопояса, ландрас, дюрок та уельс.

ВЕЛИКА БІЛА ПОРОДА. Сучасні свині цієї породи досить довгі, широкі, глибокогруді. Дорослі кнурі досягають живої ваги 320-360 кг, свиноматки — 230-280 кг. Матки приводять за опорос 12-14 поросят, котрі в нормальних умовах годівлі та утримання досягають живої ваги 100 кг за 6-7 місяців і раніше. Свиней великої білої породи у вітчизняній селекції використовують в основному як материнську породу при різних варіантах схрещування і гібридизації. Враховуючи чисельність свиней великої білої породи, племінна робота з ними ведеться методами внутрішньопородної селекції шляхом створення спеціалізованих стад із високими репродуктивними, відгодівельними або м’ясними якостями для ефективного використання при різних методах розведення. Свиней великої білої породи розводять в усіх регіонах країни. До числа провідних племінних заводів із цієї породи слід віднести: ТОВ «Обрій» Дніпропетровської, ТОВ «Агропромислова компанія» Запорізької, ЗАТ «Бахмутський союз» Донецької, ВА «Україна» Полтавської областей та десятки інших.

УКРАЇНСЬКА СТЕПОВА БІЛА — це перша вітчизняна порода свиней, котра була створена академіком М.Ф. Івановим упродовж 1926-1934 років у зоні Півдня України методом схрещування місцевих свиней із кнуром великої білої породи. Молодняк у віці 6,5-7,5 місяця досягає живої ваги 100 кг із виходом м’яса в туші 55-58%. Ці свині добре осалюються і в 14-15 місяців спроможні давати 80-90 кг якісного сала. Цих свиней використовують як материнську породу для промислового схрещування з іншими породами. Розводять їх у господарствах Херсонської, Миколаївської, Запорізької областей та Автономної Республіки Крим. Селекція з породою ведеться в напрямку репродуктивних якостей, а також скороспілості і м’ясистості туш. Провідними племзаводами із цієї породи є ДВДГ «Каховське» та ЗАТ «Хвиля» Херсонської області.

МИРГОРОДСЬКА ПОРОДА. Сучасні свині цієї породи густого (жирного) м’ясо-сального типу будови тіла. Це широко- і глибокогруді тварини, невибагливі до умов утримання, чорно-рябої масті. Кнурі досягають живої ваги 300-320 кг, матки — 220-230 кг. Багатоплідність свиноматок становить 9-11 поросят. На контрольній відгодівлі живої ваги 100 кг молодняк досягає за 7-7,5 місяця. Гарні результати одержують від схрещування миргородських кнурів із матками великої білої породи, а маток — із кнурами м’ясного напрямку продуктивності. Розводять миргородських свиней у господарствах Полтавської, Сумської та Хмельницької областей. Провідним племінним господарством із їх розведення є племзавод ім. Декабристів Полтавської області.

УКРАЇНСЬКА СТЕПОВА РЯБА. Передбачалось, що тварини цієї популяції краще використовуватимуть пасовище у літню спеку і характеризуватимуться хорошою скороспілістю. Жива вага дорослих кнурів — у межах 290-320 кг, свиноматок — 210-250 кг. Багатоплідність маток становить 9-11 поросят. Масть тварин чорно-ряба. При утриманні в умовах звичайних господарств та оптимальній годівлі підсвинки досягають живої ваги 100 кг за 210-230 днів при витраті 4-5 кг корму на 1 кг приросту живої ваги. Провідним племінним господарством із розведення свиней української степової рябої породи є ДГ «Асканія-Нова» Херсонської області.

ПОЛТАВСЬКА М’ЯСНА ПОРОДА. Це перша вітчизняна порода м’ясних свиней, котрі відповідають сучасним вимогам споживача. Тварини білої масті, з добре вираженими м’ясними формами. Жива вага кнурів коливається у межах 320-350 кг, свиноматок — 230-260 кг. Багатоплідність маток — у межах 10,5-11,5 поросяти. Середньодобовий приріст живої ваги молодняку на контрольній відгодівлі становить 750-800 г при витраті 3,1-3,5 кг корму на 1 кг приросту живої ваги. При забої підсвинків вагою 100 кг вихід м’яса у туші становить 61-62% при товщині шпику 24-25 мм. Розводять цих свиней у різних регіонах України. Використовують їх як материнську, так і батьківську форми при різних способах розведення. При відповідній селекції та оптимальному рівні годівлі це дає можливість додатково одержати 50 поросят на 100 опоросів, 5 кг приросту на кожній голові, скоротити терміни відгодівлі на 10-15 днів і заощадити на кожній голові 36-50 кг корму. Основним племінним господарством є ТОВ «Племінний завод «Біловодський» Луганської та ДГ «Експериментальна база «Надія» Полтавської областей.

УКРАЇНСЬКА М’ЯСНА ПОРОДА. Свині цієї породи характеризуються міцною конституцією, добре вираженими м’ясними формами і білою мастю. Дорослі кнурі-плідники важать 310-340 кг, свиноматки — 230-250 кг. Багатоплідність маток становить 10-12 поросят. Середньодобовий приріст живої ваги молодняку на відгодівлі становить 780-820 г при досягненні 100 кг за 175-180 днів та витраті на кожен кілограм приросту живої ваги 3,4-3,5 кг корму. Використання кнурів української м’ясної породи в поєднанні з матками районованих порід сприяє поліпшенню окремих ознак продуктивності на 3-12%. Провідними господарствами із розведення свиней української м’ясної породи є племзаводи ТВДГ «Еліта» Київської, ТОВ «Агро-Овен» Дніпропетровської і ТОВ «Таврійські свині» Херсонської областей.

ЧЕРВОНА БІЛОПОЯСА ПОРОДА. Тварини м’ясного напрямку продуктивності, червоної масті, з нешироким білим поясом у ділянці лопаток. На контрольній відгодівлі молодняк досягає ваги 100 кг за 170-180 днів при середньодобових приростах живої ваги 800-820 г, витраті на 1 кг приросту 3,1-3,5 кг корму і товщині шпику над 6-7 грудними хребцями 21-25 мм. На основі науково-господарських дослідів встановлено, що використання кнурів червоної білопоясої породи в поєднанні зі свиноматками різних порід і породності сприяє підвищенню багатоплідності маток до 0,85 поросяти за один опорос, скороченню терміну відгодівлі одержаного молодняку до 100 кг на 5-20 днів при зменшенні витрати корму на 1 кг приросту живої ваги на 0,16-0,25 кормової одиниці і збільшенню виходу м’яса в тушах на 1-4,5%. Розводять свиней цієї породи в різних регіонах України. Провідними господарствами є племзаводи ТОВ «Фрідом Фарм Бекон» Херсонської, ТОВ «Медобори» Тернопільської і СГВП «Техмед-ЮГ» Миколаївської областей.

ПОРОДА ЛАНДРАС. Це тварини білої масті і беконного напрямку продуктивності. Жива вага дорослих кнурів перевищує 300 кг, свиноматок — 230 кг. Довжина тулуба кнурів-плідників становить майже 200 см, багатоплідність маток — 11-12 поросят. На контрольній відгодівлі молодняк досягає живої ваги 100 кг за 170-180 днів при витраті 3,4-3,6 кг корму на 1 кг приросту живої ваги. Ландрасів використовують як батьківську породу для промислового схрещування з метою підвищення м’ясних якостей батьківських порід, а також у селекційному процесі зі створення нових генотипів. Свиней цієї породи розводять у господарствах Харківської, Дніпропетровської, Донецької, Запорізької та інших областей. Провідними племінними господарствами є ТОВ «Росан Агро» Івано-Франківської, ТОВ «Гранум» Луганської, ОСГАТ «Агрокомбінат «Слобожанський» Харківської областей.

ВЕЛИКА ЧОРНА ПОРОДА створена у Великобританії (графство Корнуел). Тому в деяких країнах великих чорних свиней називають корнуельськими або корнвальськими. Це тварина густого (жирного) м’ясо-сального типу, спокійного темпераменту, міцної конституції, чорної масті, з хорошою пристосованістю до пасовищного способу утримання і жаркого клімату. Дорослі кнурі мають живу вагу 300-320 кг, матки — 200-240 кг. Багатоплідність маток становить 9-11 поросят. Кнурів використовують для схрещування з матками великої білої, української степової білої та інших порід. Помісний молодняк першого покоління народжується білим. В умовах оптимальної годівлі та утримання великі чорні свині до 10-12-місячного віку досягають 200 кг і більше. Розводять свиней цієї породи в Донецькій, Луганській і Сумській областях. Провідним господарством є племзавод «Червона зоря» Донецької області.

УЕЛЬСЬКА ПОРОДА беконного напрямку продуктивності. Тварини білої масті. Дорослі кнурі досягають живої ваги 295-320 кг. Багатоплідність маток становить 10-12 поросят. За зовнішніми формами уельси схожі на свиней породи ландрас, але мають міцнішу конституцію. На контрольній відгодівлі середньодобові прирости живої ваги молодняку становлять 700-750 г при витраті 3,9-4 кг корму на 1 кг приросту живої ваги. Хороші результати одержують від цих свиней при схрещуванні з іншими породами. Основне стадо уельської породи зосереджене в дослідному господарстві «Гонтарівка» Харківської області.

ПОРОДА ДЮРОК. Це довгі тварини із карпоподібною спиною і добре вираженими м’ясними формами. Масть червона, різних відтінків. Дорослі кнурі характеризуються живою вагою 315-330 кг, матки — 240-260 кг. Багатоплідність маток становить 9-11 поросят. На контрольній відгодівлі молодняк досягає живої ваги 100 кг за 170-180 днів при витраті на 1 кг приросту 3,6-4,2 кг корму і товщині шпику над 6-7 грудними хребцями 20-22 мм. Свиней цієї породи використовують для промислового схрещування, а також для створення нових порід, спеціалізованих ліній і типів м’ясного напрямку продуктивності. Розводять свиней породи дюрок у Запорізькій, Миколаївській і Херсонській областях. Провідні племінні стада свиней породи дюрок мають племзавод «Степовий» Запорізької і СГВК «Агрофірма «Миг-Сервис-Агро» Миколаївської областей.

Валентин РИБАЛКО, доктор сільськогосподарських наук, головний науковий співробітник Інституту свинарства ім. О.В. Квасницького.

м. Полтава.

Обійстя / свинарство

Статья опубликована в газете «Земля моя кормилица» № 5(631) от 1 лютого 2012 года, стр. 7.

41


Читайте в наступному номері газети